Ένα από τα βασικά στοιχεία μιας εγκατάστασης καύσης είναι ο πίνακας αυτοματισμού, καθώς από τη δομή και τη σύνθεσή του εξαρτάται η λειτουργικότητα της εγκατάστασης.

Η εταιρία μας διαθέτει μακροχρόνια εξειδίκευση στην κατασκευή ειδικών πινάκων αυτοματισμού για τον έλεγχο των καυστήρων και λεβήτων που προμηθεύει. Οι κατασκευές μας ξεκινούν από «λευκό χαρτί» το οποίο στην συνέχεια, βάση των αναγκών σχεδιάζουμε την λύση, όσο σύνθετη κι αν είναι με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης λύσης.

Οι πίνακες αυτοματισμού που κατασκευάζουμε εγκαθίστανται ώστε να δώσουν λύση, από μια απλή οικιακή εφαρμογή μέχρι τις μεγαλύτερες, πιο σύγχρονες και πιο πολύπλοκες βιομηχανικές καταστάσεις.

Τα συστήματά μας τα έχουμε ενσωματώσει, ένα ευρύ φάσμα έξυπνων συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμών με ρελέ ελέγχου, PLC, SCADA, συστήματα BMS, DCS κλπ.

Πίνακες ελέγχου θερμοκρασίας – πίεσης

Διατάξεις ασφαλείας καύσης (SIL, ESD)

Πίνακες διαχείρισης συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων.

Πίνακες διαχείρισης λέβητα – καυστήρα – παραγωγής

Πίνακες αποστολής σημάτων σε BMS (Ξερές επαφές, MODBUS κλπ).

Αντιεκρηκτικοί πίνακες ATEX.