Μοντέλο Download Κατανάλωση kg/h
Ισχύς kW
min max min max
HI-FGP 190/M Download 60 206 712 2443
HI-FGP 250/M Download 80 250 949 2965
HI-FGP 350/M Download 120 350 1423 4151
HI-FGP 450/M Download 160 450 1898 5337
HI-FGP 550/M Download 200 550 2372 6523
HI-FGP 650/M Download 294 637 3488 7558
HI-FGP 750/M Download 333 735 3953 8721
HI-FGP 1000/M Download 333 980 3953 11628
HI-FGP 1300/M Download 353 1127 4186 13372
HI-FGP 1500/M Download 353 1274 4186 15116
HI-FGP 1800/M Download 490 1471 5814 17442