Η εταιρεία μας με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της, κατασκευασμένα από καταξιωμένους Ιταλικούς επώνυμους οίκους, βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας εξυπηρέτησης των πελατών της με τη συνδρομή ενός εξειδικευμένου δικτύου επιλεγμένων εγκαταστατών και άλλων συνεργατών μας.
Η ψήφος εμπιστοσύνης προς την ποιότητα των προϊόντων μας πιστοποιείται από την παροχή πολυετών εγγυήσεων ανάλογα με την εγκατάσταση.

Όροι εγγύησης για οικιακές εφαρμογές:

Η εγγύηση αφορά τον λέβητα ή τον καυστήρα του οποίου τα στοιχεία επικολλώνται στο έντυπο της εγγύησης και αρχίζει από την ημέρα της αγοράς του, η οποία σημειώνεται στο έγγραφο της εγγύησης και λήγει μετά από 10-20 χρόνια (ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος και της εγκατάστασης), ισχύει δε, μόνο με την επίδειξή της.
Η εγγύηση καλύπτει την αποκατάσταση κάθε βλάβης, η οποία οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα από το εργοστάσιο ή ελαττωματικό υλικό. Η μόνη αποκατάσταση είναι η αντικατάσταση του ελλαττωματικού εξαρτήματος και γίνεται εντός 24 ωρών (εξαιρούνται Κυριακές και αργίες). Τα εκτός έδρας έξοδα μετάβασης τεχνικών (χιλιομετρικά) δεν καλύπτονται.
Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν γίνει χρήση καυσίμου εκτός προδιαγραφών του μηχανήματος.
Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν οι εργασίες συντήρησης γίνονται σε ετήσια βάση (σύμφωνα με το ΦΕΚ.2654Β/9-11-2011) από τον εγκαταστάτη της συσκευής (σημειώνεται στο πάνω μέρος της εγγύησης) ή από την αντιπροσωπεία (ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε.). Οι συντηρήσεις βεβαιώνονται όπισθεν του εγγράφου με ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή του αδειούχου τεχνικού.