Καυστήρες

Μοντέλο Download Ισχύς kCal/h
Ισχύς kW
min max min max
GAS X0 Download 10.000 29.500 11,6 34,3
GAS X1 Download 20.000 50.000 23,2 58,1
GAS X2 Download 35.000 80.000 40,7 93
GAS X3 Download 60.000 150.000 69,8 174
GAS X4 Download 100.000 200.000 116 232
GAS X5 Download 130.000 300.000 151 349