Αντλίες θερμότητας απορρόφησης αερίου
GAHP

(Φυσικό Αέριο / Υγραέριο)

Η Robur ιδρύθηκε το 1956, σήμερα είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής, του οποίου η αποστολή είναι να προσφέρει ενεργειακά αποδοτικές λύσεις στην θέρμανση και στην ψύξη, που λειτουργούν με αέριο και μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιτυγχάνουμε αυτήν την αποστολή μέσω μιας συνεχούς, πρακτικής δέσμευσης για έρευνα, καινοτομία, σεβασμό στους ανθρώπους και σεβασμό στο περιβάλλον.

Χρησιμοποιώντας έως και 40% της ανανεώσιμης ενέργειας (αέρας, έδαφος ή νερό), τα συστήματα θέρμανσης Robur είναι η πιο κερδοφόρα επένδυση για την αύξηση της αξίας του κτιρίου.

Η καρδιά και η κινητήρια δύναμη πίσω από την προσπάθεια για έρευνα και ανάπτυξη είναι το Κέντρο Ανάπτυξης και εξέλιξης προϊόντων στην Zingonia κοντά στο Μπέργκαμο, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία και η γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της Robur.
Εδώ η εταιρεία ανέπτυξε και εφάρμοσε, με την πάροδο του χρόνου, τη συνολική δέσμευση για Ολική Ποιότητα που χαρακτηρίζει την πολιτική ποιότητάς της και την αποστολή της.

Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου το 7% του ετήσιου τζίρου της στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.

Η Τεχνολογία GAHP – Gas Absorption Heat Pump συνδυάζει τα πλεονεκτήματα δυο τεχνολογιών του επίτοιχου λέβητα και της αντλίας θερμότητας.

Τα 2 βασικά πλεονεκτήματα του επίτοιχου λέβητα είναι η πρωτογενής ενέργεια που προέρχεται από την χρήση του Φυσικού αερίου ή του Υγραερίου ώστε να έχουμε παραγωγή ζεστού νερού υψηλής θερμοκρασίας για θέρμανση και χρήση και οι επίσης μικρές απαιτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα πλεονεκτήματα με την αντλία θερμότητας είναι η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η λειτουργία σε ψύξη.

Χωρίς τα μειονεκτήματα που έχουν οι επίτοιχοι λέβητες όπως η μη αξιοποιήσει των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αντλιών θερμότητας που είναι οι υψηλές απαιτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα και η χρήση ψυκτικών υγρών επιβλαβών για το περιβάλλον.

Συμπέρασμα: οι αντλίες θερμότητας απορρόφησης αερίου δεν χρησιμοποιούν επιβλαβή ψυκτικά μέσα (χρήση R717), έχουν αμελητέα ηλεκτρική κατανάλωση (1/10) και μπορούν να παρέχουν κρύο νερό για ψύξη το καλοκαίρι.

Σχεδιάστηκε ώστε να είναι Φιλικό προς το περιβάλλον.

Τα Robur GAHP χρησιμοποιούν ψυκτικό μέσο με GWP (Global Warming Potential) = 0 και δεν υπόκεινται στον κανονισμό F-Gas

Η λειτουργία των συσκευών απορρόφησης αερίου Robur βασίζεται στην πατέντα του 1930 των Albert Einstein και Leo Szilard.

Σήμερα πάνω από < 500.000 GAHP είναι εγκατεστημένες παγκοσμίως.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας παρουσιάσουμε την πλήρη γκάμα των προϊόντων της ROBUR και να υπολογίσουμε για εσάς τα ποσά εξοικονόμησης που μπορείτε να πετύχετε.

Επικοινωνία