Μοντέλο Download Ισχύς kW
min max
K 6/M Download 200/581 1163
K 7/M Download 300/900 1744
K 190/M MEC Download 349/1046 2395
K 190/M EL* 349/1046 2395
K 250/M MEC Download 465/1163 2907
K 250/M EL* 465/1163 2907
K 350/M EL* 465/1395 4070
K 450/M EL* 581/1860 5232
K 550/M EL* 698/2325 6395
K 650/M EL* 1163/3488 7558
K 750/M EL* 1395/3953 8721
K 1000/M EL* Download 1395/3953 11628
K 1300/M EL* Download 1977/4186 13372
K 1500/M EL* Download 1977/4186 15116
K 1800/M EL* Download 2325/5815 17442