Η εταιρία μας, προμήθευσε, τοποθέτησε και έθεσε σε λειτουργεία 2 καυστήρες αντιεκρηκτικού τύπου (ATEX Zone 2) και 2 καυστήρες διβάθμιους στην Γκάνα της Αφρικής.

Συνολική Ισχύς Καυστήρων: 8.000 kW

Οι καυστήρες συνοδεύονταν από εξατομικευμένους ηλεκτρικούς πίνακες, σχεδίασης και κατασκευής από την Θερμόλα Α.Ε., ικανούς να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες αυτοματισμού της εγκατάστασης.